Ocena funkcjonalności i przydatności strony WWW i wyszukiwarki PRIMO
 


Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, Biblioteka Politechniki Białostockiej pragnie poznać Państwa opinie na temat strony WWW (biblioteka.pb.edu.pl) oraz nowej wyszukiwarki naukowej PRIMO. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli na ocenę i usprawnienie działań naszej jednostki. Dzięki informacjom od Państwa będziemy mogli doskonalić jakość pracy Biblioteki PB.

Ankieta składa się z 11 pytań, wypełnienie jej zajmie 3 minuty. Udział w badaniach jest możliwy do 31 grudnia 2017 r.

Pytania oznaczone   są obowiązkowe.


Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.